Privacybeleid

Privacy statement Corona-oplossingen.nl
Corona-oplossingen.nl (hierna te noemen “Corona-oplossingen.nl”) is een merk geïnitieerd door Artihove Via Artihove wordt Corona-oplossingen.nl juridisch vertegenwoordigd. Corona-oplossingen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Corona-oplossingen.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Corona-oplossingen.nl
Hoeksekade 162
2661 JL Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5296060
Emailadres: sales@Corona-oplossingen.nl

Met dit privacy statement laten wij u weten welke gegevens Corona-oplossingen.nl van u verzamelt en met welk doel wij dit doen. Dit privacy statement is van toepassing op al onze diensten, zoals onze website en promoties. 

Voor welke doelen verzamelt Corona-oplossingen.nl gegevens?

Bestellingen
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wanneer u een bestelling plaatst, dan verwerken wij uw gegevens om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, betaalgegevens en eventueel factuuradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop van uw bestelling op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Corona-oplossingen.nl.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website verbeteren, personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 

Acties, promoties en prijsvragen
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en soms uw telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op onze marketingacties te meten. Als Corona-oplossingen.nl een speciale actie aanbiedt, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties, vragen wij u in sommige gevallen om een registratieformulier in te vullen om mee te doen. Wanneer u deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt Corona-oplossingen.nl de door u opgegeven persoonsgegevens om uw deelname te registreren en/of te bevestigen. 

Corona-oplossingen.nl account
Als u op Corona-oplossingen.nl.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Corona-oplossingen.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar sales@Corona-oplossingen.nl.nl

Nieuwsbrief
Wanneer u uw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van Corona-oplossingen.nl-nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we u hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als u geen informatie meer wilt ontvangen, dan kun u zich eenvoudig uitschrijven via een link in een van de ontvangen nieuwsbrieven.
We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor u te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van uw voorkeuren.
Om uw voorkeuren te bepalen, verwerken wij uw aankoopgegevens, zoals het moment van de gekochte producten en de gegevens die u aan ons hebt opgegeven zoals uw naam, geslacht, adres, woonplaats en e-mailadres. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites. 

Vragen en klachten
Wanneer u ons een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Corona-oplossingen.nl, dan vragen wij uw contactgegevens voor het afhandelen van uw vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Corona-oplossingen.nl die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht. Door uw gegevens te vragen, kunnen wij uw bestelling terugzien en uw vraag zo beter en sneller beantwoorden. 

Het bezoek aan onze website
Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken maakt Corona-oplossingen.nl gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Corona-oplossingen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat u bepaalde websites zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast op uw interesses en worden vaker herhaald. 

Recensie op de website
Als u besluit een recensie te schrijven op onze website, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers en waarderen alle recensies, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 

Webanalyseservices
Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen door webanalyseservices van Hotjar, Tawk.to en Google Analytics, van waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze services te verbeteren en aan te passen. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van de bezoekers van onze site, zodat ze herkend kunnen worden bij het bezoeken van onze website.
De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.
U kunt het tracken van toekomstige webanalyses herroepen of de cookies uitschakelen. U kunt de extensie voor uw browser op de website van Google downloaden en installeren. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out bij elk eindapparaat/ browser herhalen. 

Opt-out:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Hotjar: https://www.hotjar.com/opt-out
Als u vragen heeft over de Tawk.to policy, kunt u ons emailen via sales@Corona-oplossingen.nl.nl

AddThis
AddThis is ’s werelds grootste sociale infrastructuur en dataplatform. Zij creëren eenvoudige manieren voor gebruikers om content te delen en meer persoonlijke ervaringen op het web te genieten en zij voorzien daarmee in toename van het webverkeer, binding en data voor mensen die publiceren op het internet. AddThis stuurt cookies in het kader van meet-en analyse mogelijkheden van gebruikers.
Tevens maakt deze dienst het mogelijk om artikelen op onze website te delen via social media platforms. AddThis kan deze informatie aan derden verschaffen indien AddThis hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens AddThis verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door AddThis en/of derden.
Addthis stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van AddThis (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Let er wel op dat Addthis weer kan doorverwijzen naar de diverse social media aanbieders, welke allemaal hun eigen privacy beleid kennen.
Kijk voor meer informatie op: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

Twitter.com
Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen (“tweeten”) op het sociale netwerk Twitter.com. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Leest u de privacyverklaring van Twitter goed door om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerkt.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De cookies verzamelen gegevens zoals browser informatie, demografische gegevens, interactie gegevens, pagina views, cookie data, datum en tijd, hardware/software type, internet serviceprovider, pagina reviews het IP-adres, de zoekhistorie van de gebruiker en het ID-nummer van het gebruikte apparaat.
Kijk voor meer informatie op: https://twitter.com/en/privacy 

Facebook.com
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op de sociale netwerk Facebook.com Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De cookies verzamelen gegevens zoals browser informatie, demografische gegevens, interactie gegevens, pagina views, cookie data, datum en tijd, hardware/software type, internet serviceprovider, pagina reviews het IP-adres, de zoekhistorie van de gebruiker en het ID-nummer van het gebruikte apparaat.
Kijk voor meer informatie op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Corona-oplossingen.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Corona-oplossingen.nl
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Corona-oplossingen.nl account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van een van de modernste technieken; de Secure Socket Layer.

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Corona-oplossingen.nl gerelateerde ondernemingen in Duitsland. Uw gegevens worden alleen gedeeld met partijen die door Corona-oplossingen.nl zorgvuldig geselecteerd zijn ter uitvoering van onze diensten waarvoor uw toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Corona-oplossingen.nl diensten te verlenen of algemene data-analyses uit te voeren. Denk hierbij aan de verzender van de bestellingen die u in onze webshop plaatst of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Corona-oplossingen.nl zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

Hoe zit het met de privacy van kinderen?
Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u eerst toestemming krijgen van één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als u nog geen toestemming hebt gekregen. 

Wijzigingen
Het Corona-oplossingen.nl privacy statement kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 9 februari 2018. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. 

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Corona-oplossingen.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar sales@Corona-oplossingen.nl.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.